Szellemi alkotások joga

A szellemi alkotás a szerzői jog és az iparjogvédelem által oltalmazott alkotások gyűjtőneve. Bármi, amit megalkotunk – legyen az tanulmány, vers, honlap, grafika, zenemű, film vagy más irodalmi, tudományos, művészeti alkotás, építészeti terv vagy számítógépes program, de akár egy adatbázis is – szerzői jogi védelem alá esik, amennyiben az egyéni-eredeti jelleggel rendelkezik. Az iparjogvédelem körébe a következő alkotásfajták tartoznak: a találmányok, a használati minták, a dizájnok (formatervezési minták), a növényfajták és a különböző árujelzők, úgymint a védjegyek és a földrajzi árujelzők, valamint a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája.

Jogainak megsértése esetén a szerző a jogsértővel szemben számos polgári jogi igényt támaszthat, például követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, illetve követelheti, hogy a jogsértő adjon elégtételt. A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést, valamint a személyhez fűződő joga megsértése esetén sérelemdíjat is követelhet.

A hozzám forduló ügyfelek részére vállalok szerzői joggal és iparjogvédelemmel kapcsolatos jogi tanácsadást, valamint jogi képviseletet ilyen tárgyú perekben és hatósági ügyekben. Közreműködök védjegyeljárásokban.