Díjazás

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint az ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízás szabad megállapodás tárgya. Az ügyvéd, amikor elvállal egy ügyet, ügyfelével megállapodik abban, hogy mikor és milyen összeg illeti meg az általa végzett jogi munkáért.

A fentieknek megfelelően az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) összegszerűségében az ügyvéd és a megbízó minden esetben előre és egyedileg állapodnak meg. A díj mértékét nem határozza meg jogszabály, ügyvédi kamarai ajánlás vagy más állásfoglalás. Konkrét árajánlatot az adott ügy megismerését követően tudok adni. Az ügyvédi munkadíj jellemzően attól függ, hogy az ügy mennyire összetett, mennyi a ráfordítandó munka mennyisége, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és ennek ellátásához milyen mértékű ügyvédi felelősség tartozik. Ezért az elvégzendő munka mibenlétére és a munkadíj mértékére az első konzultáció során szoktam ajánlatot tenni. Az ajánlat ügyfél általi elfogadásával létrejön az ügyfél és az ügyvéd közötti megállapodás, amelyet még az ügyvédi munka megkezdése előtt írásba foglalunk.

A megbízási díj lehet átalánydíj, óradíj, a megbízás tárgyának értékéhez igazodó fix vagy százalékos díj, törvényben meghatározott feltételekkel sikerdíj és ezek kombinációja is.

Az ügyvédi megbízási díj általában előre fizetendő, és nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket, készkiadásokat (pl. utazási költség, illeték, igazgatási szolgáltatási díj, letéti számláról történő banki átutalás költsége stb.).

Ügyvédként kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy ügyfeleim részére a legköltségkímélőbb jogi megoldásokat javasoljam.

Alanyi adómentes jogalanyként az általam számlázott ügyvédi megbízási díjat ÁFA nem terheli.

Az itt közölt árak tájékoztató jellegűek!
A listát azért állítottam össze, hogy leendő ügyfeleim legalább nagyságrendileg be tudják határolni a várható költségeket.

Alanyi adómentes jogalanyként az általam számlázott ügyvédi megbízási díjat ÁFA nem terheli.

Ügyvédi tevékenység megnevezése Megbízási díj
Konzultáció, jogi tanácsadás (megkezdett óránként) 25.000,- Ft
Ingatlanügyletek (adásvétel, ajándékozás, tartási szerződés)
tehermentes ingatlan (adásvétel esetén a vételár egyidejű kifizetésével) az ingatlan értékének 0,5 %-a,
de min. 75.000,- Ft, max. 250.000,- Ft
az ingatlan nem tehermentes és/vagy a megvásárlásához hitel igénylése szükséges az ingatlan értékének 0,75 %-a,
de min. 100.000,- Ft, max. 250.000,- Ft
a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó földrészlet (kifüggesztéses eljárás) az ingatlan értékének 0,75 %-a,
de min. 75.000,- Ft, max. 250.000,- Ft
Házassági bontóper
házasság felbontása közös megegyezéssel (keresetlevél és az egyezségről szóló szerződés elkészítése) min. 100.000,- Ft, max. 150.000,- Ft
tényfeltárásos válás (keresetlevél vagy ellenkérelem elkészítése) min. 100.000,- Ft, max. 250.000,- Ft
jogi képviselet tárgyalásonként 30.000,- Ft
Házastársi vagyonközösség megszüntetése a vagyon értékének 0,5 %-a,
de min. 100.000,- Ft
Egyszerűsített cégbejegyzés
korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság 100.000,- Ft
részvénytársaság 150.000,- Ft
Egyszerűsített cégbejegyzés vagyoni hozzárjárulással (apport)
korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság 100.000,- Ft-tól +
apport értékének 0,5 %-a, de min. 75.000,- Ft
részvénytársaság 150.000,- Ft-tól +
apport értékének 0,5 %-a, de min. 75.000,- Ft
Változásbejegyzés
korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság (a változások mennyiségétől függően) 75.000,- Ft-tól
részvénytársaság (a változások mennyiségétől függően) 100.000,- Ft-tól
Változásbejegyzés vagyoni hozzárjárulással (apport)
korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság (a változások mennyiségétől függően) 75.000,- Ft-tól +
apport értékének 0,5 %-a, de min. 75.000,- Ft
részvénytársaság (a változások mennyiségétől függően) 100.000,- Ft-tól +
apport értékének 0,5 %-a, de min. 75.000,- Ft
Egyesület, alapítvány alapítása, változásbejegyzés 100.000,- Ft-tól
Egyesület, alapítvány megszüntetése 200.000,- Ft-tól
Adatkezelési auditálás, GDPR-iratcsomag elkészítése 80.000,- Ft-tól
Kameraszabályzat készítése 80.000,- Ft-tól
Általános Szerződési Feltételek készítése 80.000,- Ft-tól
Tartós ügyvédi megbízás cégjogi szolgáltatásokra (bővebben itt)
START Vállalkozói Csomag 100.000,- Ft / hó
HALADÓ Vállalkozói Csomag 200.000,- Ft / hó
PRÉMIUM Vállalkozói Csomag megegyezés szerint