Civil szervezetek joga

Vállalom egyesület alapszabályának és alapítvány alapító okiratának az elkészítését és ellenjegyzését, valamint a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzés lebonyolítását. Vállalom továbbá a működés során felmerülő jogi problémák megoldását, a változások bejegyeztetését (változásbejegyzés), valamint közreműködök a közhasznú szervezetté minősítés elintézésében is.

Egyesület vagy alapítvány alapítását ajánlom azok számára, akik intézményesített formában szeretnének részt venni helyi közösségük életének szervezésében vagy a segítségnyújtásban. Az alapításukkal kapcsolatos teendőket és működésük kereteit a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény határozzák meg. A társadalmi szerepvállalás célja szabja meg, hogy melyik civil szervezeti formát érdemes választani, mindenesetre az alapítás előtt érdemes ügyvéddel konzultálni.

Az egyesület és az alapítvány közös jellemzője, hogy konkrétan meghatározott célra jönnek létre, de ez a cél – szemben a gazdasági társaságokkal – nem lehet kizárólag gazdasági tevékenység (vagyonszerzés). Alapvető különbség a két típus között, hogy míg az egyesület személyegyesülés, az alapítvány esetében vagyonegyesülésről beszélhetünk.

Az egyesület és az alapítvány is jogi személy. Ez azt jelenti, hogy mindkettő önállóan lehet jogosultságok és kötelezettségek alanya, képviselője útján szerződéseket köthet, valamint perelhet és perelhető.