Ingatlan-ajándékozás a családban

Számos oka lehet annak, hogy a családtagok ingatlant ajándékoznak egymásnak. Lehet, hogy a szülők egy lakás vagy egy építési telek ajándékozásával segítenek a gyermeküknek. Az is megtörténhet, hogy egy örökhagyó nem végintézkedés útján szeretné a vagyonát szétosztani, hanem már életében elajándékozza az egyes vagyontárgyakat.

blog illusztráció

A Polgári Törvénykönyv úgy rendelkezik, hogy ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó egy dolog (esetünkben az ingatlan) tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles. Amennyiben ingatlan az ajándékozási szerződés tárgya, akkor a szerződést ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni azért, hogy az illetékes földhivatal a tulajdonjog-változást bejegyezhesse az ingatlan-nyilvántartásba. Tudni kell, hogy ingatlanátruházás esetén rendelkezni kell az ingatlan birtokba adásáról is.

Az ajándékozás főszabály szerint illetékköteles eljárás, amelynek mértéke ház, lakás vagy föld ajándékozása esetén az ajándék értékének 9%. De az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény úgy rendelkezik, hogy mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenes ági rokona (szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), illetve házastársa, valamint bejegyzett élettársa által megszerzett ajándék. 2020. júliusától kezdve a testvérek is mentesülnek az ajándék utáni illeték megfizetése alól. Az egyéb rokonokra (nagynéni, unokaöcs stb.) nem vonatkozik az illetékmentesség.

Gyakran előfordul, hogy a szülők kiskorú gyermekük részére ajándékoznak ingatlant. A Polgári Törvénykönyv úgy rendelkezik, hogy ha az ingatlan tehermentes, a kiskorú megszerezheti a tulajdonjogot. Azonban, ha az ingatlan nem tehermentes, akkor főszabály szerint a gyámhatóság jóváhagyása szükséges a kiskorú tulajdonszerzéséhez. Ez alól kivételt képez az, ha az ingatlant a szülők úgy ajándékozzák a gyermeküknek, hogy ezzel egyidejűleg saját maguknak haszonélvezeti jogot alapítanak. Ebben az esetben nem szükséges a gyámhatósági jóváhagyás.

Fontos tudni, hogy a házasság felbontása (válóper) esetén a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzésre is illetékmentességet biztosít a törvény. Tehát, ha az egyik fél megszerzi a közös tulajdonban lévő lakásból a másik fél tulajdoni hányadát, a tulajdonszerzése illetékmentes.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján földet ajándékozás címén csak a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, valamint bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.

Az ingatlan tulajdonjogának a megszerzését az ingatlanügyi hatósághoz kell bejelenteni illetékkiszabásra az azt tartalmazó szerződés (okirat), valamint az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatvány benyújtásával, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló kérelemmel egyidejűleg, az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül.

2021. január 7.

« vissza az előző oldalra