Változás a földvásárlásnál

2020. július 1-én módosult a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 18. §-a. Osztatlan közös tulajdon esetén elővásárlási jog csak 3 év után jár a tulajdonostársnak.

blog illusztráció

Az Országgyűlés egy salátatörvényben (a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvényben) módosította a Földforgalmi törvényt. A közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának eladása esetében a tulajdonközösségen kívülről vásárlással próbálkozó földműveseket – az elővásárlásra jogosultak sorrendjében – megelőzi az adásvételi szerződés megkötésekor legalább 3 éve tulajdoni hányaddal rendelkező földműves tulajdonostárs. Házastársi közös vagyon megszüntetése esetén a 3 évbe beszámít azon időtartam is, amely alatt a közös vagyonba tartozó ingatlanrész az elővásárlási jogával élni kívánó tulajdonostárs házastársának tulajdonát képezte.

A földműves tulajdonostárs elővásárlási joga eddig is megelőzte és ezután is megelőzi a többi földművest. A változás lényege az, hogy mostantól csak az a tulajdonostárs élhet ezzel az elővásárlási jogával, aki legalább 3 éve rendelkezik tulajdoni hányaddal a táblában. A törvényhozó ezzel egy újabb kiskaput zárt be, illetve csökkentette a visszaélési lehetőségeket.

2020. november 9.

« vissza az előző oldalra